Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) - iGOV Plus | iFORM
1726
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1726,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) – iGOV Plus

Στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) υλοποιήθηκε, με την πλατφόρμα λογισμικού της εταιρείας το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα iGOV Plus που καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης    των πόρων της Υπηρεσίας στη Διοίκηση, στις οχτώ (8) Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες (ΚΠΑ, Σχολές Μαθητείας, ΒΝΣ κλπ). Η πλατφόρμα εξυπηρετεί ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό χρηστών (1200) σε 150 περίπου υπηρεσίες που είναι διασκορπισμένες σε όλη την Επικράτεια.

 

Το δικτυακό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α καλύπτει τις απαιτήσεις του διπλογραφικού συστήματος σε εφαρμογή του Π.Δ. 205/1998 για τα ΝΠΔΔ και του ΠΔ 80/2016 (Μητρώο Δεσμεύσεων).

 

Με το υποσύστημα των ηλεκτρονικών προμηθειών που συλλειτουργεί στην ίδια πλατφόρμα διαμορφώνοντας ένα ενιαίο χρηστικό περιβάλλον είναι δυνατή η εφαρμογή των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 όπως ισχύει, από τη δημιουργία πρωτογενούς αιτήματος μέχρι και τη διεκπεραίωση.

 

Από το υποσύστημα διαχείρισης Υλικών παρέχεται η δυνατότητα, σε συνέχεια του υποσυστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών, παρακολούθησης των Αποθηκών και των Υλικών που διακινούνται στην Δ.ΥΠ.Α.

 

Μέσω της πλατφόρμας διενεργούνται όλες οι αποπληρωμές μέσω του τραπεζικού συστήματος των Δικαιούχων Αμοιβών, των Προμηθευτών των Δικαιούχων Επιδομάτων και Επιχορηγήσεων.