Οι εποχές και οι ανάγκες διαφοροποιούνται… Γιατί όχι και τα Logistics σε όλη την Ελλάδα; (Logi.C 22) | iFORM
5647
post-template-default,single,single-post,postid-5647,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Οι εποχές και οι ανάγκες διαφοροποιούνται… Γιατί όχι και τα Logistics σε όλη την Ελλάδα; (Logi.C 22)

 

H μετά COVID-19 εποχή αλλά και η σημερινή πραγματικότητα της αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από αστάθεια και ρευστότητα στα αποθέματα όλων των κατηγοριών, έχει αναδείξει νέες ανάγκες ως προς τις μορφές και τις μεθόδους διαχείρισής τους. Οι μεταβαλλόμενες αυτές ανάγκες είναι οι ίδιες, χωρίς διάκριση πλέον, για τις μικρές, τις μεσαίες ή τις μεγάλες επιχειρήσεις που πασχίζουν είτε για να επιβιώσουν είτε να βελτιώσουν τη θέση τους στο ανταγωνιστικό από κάθε άποψη επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι βασικές αρχές των Logistics, όπου επιδιώκουμε να έχουμε διαθέσιμο το κατάλληλο υλικό, στην αναγκαία ποσότητα, στο σωστό μέρος, σε συγκεκριμένο χρόνο, στην επιθυμητή ποιότητα και με την καλύτερη τιμή, είναι σήμερα ανελαστικές και επιβάλλεται να ακολουθούνται από όλες τις επιχειρήσεις, οποιουδήποτε κλάδου δραστηριότητας και μεγέθους.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με τις ελλείψεις που παρατηρούνται στα αποθέματα, είτε λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας πρώτων υλών, είτε λόγω προβλημάτων στις μεταφορές, είτε λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας κεφαλαίων για την προμήθειά τους, είτε λόγω αυξήσεων των τιμών στη διεθνή αγορά, είτε ακόμη λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας σε όλο τον κύκλο ζωής των αποθεμάτων, η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται με τρόπο ορθολογικό με την καλύτερη δυνατή οργάνωση και το μικρότερο κόστος.

Δεν είναι γνωστό σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διαχείριση των αποθεμάτων το ποιες είναι οι καλές πρακτικές διαχείρισης, οι οποίες πραγματικά τους επιτρέπουν να ικανοποιούν τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι απόλυτα αποτελεσματικές και παραγωγικές στο μέγιστο βαθμό, αφού τελικά η απόσταση μεταξύ του κόστους και της αξίας πώλησης των εμπορευμάτων έχει συρρικνωθεί. Η άποψη ότι «η επιχείρησή μου έχει ένα πολύ καλό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP δεν είναι πανάκεια ούτε η βέλτιστη λύση για την πραγματική διαχείριση των αποθεμάτων, όταν πρόκειται για την εκτέλεση, για παράδειγμα, παραγγελιών είτε για πωλήσεις B2B είτε για πωλήσεις που προέρχονται από e-shop της ίδιας της επιχείρησης. Η απαίτηση αποκτά μεγαλύτερη διάσταση συνεπώς και βαρύτητα εάν η επιχείρηση διαθέτει πολλά σημεία πώλησης / διανομής, μεγάλο αριθμό σε κωδικούς προϊόντων και πολλές παραγγελίες με μικρό αριθμό προϊόντων ή χαμηλή αξία.

Η λανθασμένη συλλογή των ειδών κάθε παραγγελίας (picking) και η εν συνεχεία διεκπεραίωσή της έως την παράδοση στον πελάτη, είναι η μία από τις αιτίες που όχι μόνο επιβαρύνουν το κόστος των πωλήσεων αλλά δημιουργούν κακές εντυπώσεις για την εικόνα και για την αξιοπιστία της επιχείρησης γενικότερα. Φυσικά, κανείς δεν αμφισβητεί ότι το εργατικό κόστος για την προετοιμασία και την εκτέλεση κάθε παραγγελίας είναι ο πιο επιβαρυντικός παράγοντας διαμόρφωσης του κόστους των πωλήσεων. Στις περιπτώσεις δε που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στη διενέργεια ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω e-shop, αντιμετωπίζονται δύο ουσιαστικά θέματα τα οποία στο τέλος κανείς δεν μπορεί να τα θεωρήσει αμελητέα. Το πρώτο αφορά στην υποστήριξη των λειτουργιών του e-shop για την ενημέρωσή του και το δεύτερο αφορά στην λήψη των παραγγελιών από αυτό.

Οι βέλτιστες λύσεις στα παραπάνω παρέχονται με τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων (WMS) που συνυπάρχουν – συλλειτουργούν με τα ERP συστήματα. Όταν, μάλιστα, η συνύπαρξη των δύο αυτών συστημάτων συνοδεύεται και από αυτοματοποιημένη ενημέρωση του e-shop με τις αναγκαίες πληροφορίες που αναρτούνται σε αυτό και την λήψη σε πραγματικό χρόνο των παραγγελιών αλλά και την ειδική διαχείριση εκτέλεσής τους (διακριτή τήρηση μερίδας πελάτη, Voucher ταχυμεταφοράς, επιστροφές κλπ), τότε μπορούμε να πούμε ότι η επιχείρησή μας εκμεταλλεύεται τις σωστές πρακτικές, θέτοντας ισχυρές βάσεις για τον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Ως αποτέλεσμα αυτών, αφενός εκμηδενίζονται οι περιπτώσεις λαθών, αφετέρου εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι που μπορούν να διατεθούν σε άλλες επιχειρησιακές και επιχειρηματικές δραστηριότητες έτσι ώστε η επιχείρηση να γίνεται άκρως παραγωγική και, κατά το δυνατόν, αποτελεσματική.

Η αντίληψη ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα απευθύνονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν μεγάλους κύκλους εργασιών ή εξειδικεύονται στα Logistics ή έχουν σύνθετες δομές (πολλά σημεία διακίνησης – πώλησης) και οργάνωση, στη σημερινή εποχή έχει πλέον ξεπεραστεί.

Την αναγκαιότητα υιοθέτησης τέτοιων συστημάτων, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη σύνθετα, δύσκολα ή πολυδάπανα για την εγκατάσταση και την αξιοποίησή τους την εντοπίζουμε στο μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων και σε όλη την ελληνική επικράτεια και φυσικά δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο μόνο των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε όλη την επαρχία. Άλλωστε, οι σύγχρονες τεχνολογίες των state of the art συστημάτων, επιβάλλουν την αλλαγή και στη φιλοσοφία της υποστήριξής τους, σε όλα τα επίπεδα, σαν να έχουμε την εταιρεία και το σύμβουλο υποστήριξης καθημερινά στην επιχείρησή μας.

Στην iFORM Τεχνολογίες Πληροφορικής, διαθέτοντας προηγμένα και ολοκληρωμένα διαδικτυακά συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες τις οποίες θεωρούμε ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν, συμβάλλουμε στο να τις οδηγήσουμε προς τον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Επειδή δε αναγνωρίζουμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα κάτω από τις γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες είναι μεγάλος ο αριθμός επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, χωρίς γεωγραφικά όρια, θα βρισκόμαστε στο Συνέδριο & Έκθεση Logi.C 22, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 10  & 11 Μαΐου, στο περίπτερο Β13 για να δώσουμε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να συζητήσουν μαζί μας και να καταγράψουμε τα θέματα που τις απασχολούν, να παρουσιάσουμε τις λύσεις, τις απόψεις μας και τη νέα φιλοσοφία των πληροφοριακών συστημάτων, χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις και κυρίως με νέες ιδέες, απαλλαγμένες από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος…

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.