Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας (ΟΛΡ) - Business Vision Advance | iFORM
2559
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-2559,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΟΛΡ) – Business Vision Advance

Η iFORM Τεχνολογίες Πληροφορικής, ολοκλήρωσε την υλοποίηση και τη δοκιμαστική λειτουργία του πληροφοριακού Συστήματος Business Vision Advance για τα ΝΠΙΔ που αξιοποιείται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που εγκαταστάθηκε περιλαμβάνει υποσυστήματα για τη Διαχείριση του Προϋπολογισμού, το Μητρώο Δεσμεύσεων (Π.Δ 80/2016), την Ηλεκτρονική Διαχείριση των Διαδικασιών Προμηθειών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 & Ν. 4413/2016 όπως ισχύουν (Αιτήματα, Διαγωνισμοί, Συμβάσεις, Παρακολούθηση με πλήρη ηλεκτρονικά αρχεία), τη Διαχείριση Ειδών & Αποθηκευτικών χώρων, τη Διαχείριση Πωλήσεων Παροχής Υπηρεσιών & Παραχωρήσεων και την Οικονομική Διαχείριση (Αυτόματες Εκκαθαρίσεις Δαπανών, Γεν. Λογιστική, Εισπράξεις – Πληρωμές βάσει Ανοιχτών Υπολοίπων, Περιοδικές Διαδικασίες ΦΠΑ, Ισολογισμούς, Βεβαιώσεις και ηλεκτρονικά Αρχεία TAXIS, Διαχείριση Παγίων, Αναφορές, Εκτυπώσεις, Στατιστικά κλπ).

Το Business Vision [advance] εξασφαλίζει τη συλλειτουργία όλων των υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο χρηστικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες και παραγωγή αποτελεσμάτων με τα οποία εξασφαλίζεται η εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού με τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων.

Το Business Vision [Advance] με τις τεχνολογικές και λειτουργικές δυνατότητές του συνέβαλλε στην εργασία των στελεχών από απόσταση λόγω των μέτρων για την εξάπλωση του COVID-19 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.