Διαχείριση Προσωπικού (HRMS) – Μισθοδοσία (PAY ROLL)
798
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-798,page-child,parent-pageid-770,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Διαχείριση Προσωπικού (HRMS) – Μισθοδοσία (PAY ROLL)

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις γενικές και εξειδικευμένες ανάγκες επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα ως προς τη διαχείριση του προσωπικού (HR) και τη Μισθοδοσία (PAY ROLL).

Το υψηλό επίπεδο παραμετρικότητάς του επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων οποιασδήποτε επιχείρησης υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών.

Παρέχει τη δυνατότητα να διαχείρισης απεριόριστου αριθμού κατηγοριών υπαλλήλων και υπολογισμού απεριόριστου αριθμού διαφορετικών τύπων αποδοχών. Ειδικά σε ότι αφορά στον ορισμό των παραμέτρων και στον τρόπο υπολογισμού το σύστημα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλη απλότητα και ευκολία και οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εκτελεσθούν από οποιοδήποτε απλό εξουσιοδοτημένο χρήστη ενώ σε περίπτωση μεταβολών δεν απαιτείται η παρέμβαση του προγραμματιστή ή κάποιου ειδικού συμβούλου.

Τέλος από το σύστημα εξάγονται όλες οι μισθοδοτικές καταστάσεις, οι βεβαιώσεις, οι αναγκαίες αναφορές, τα στατιστικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία (ΕΦΚΑ, Ταμεία, Τράπεζες κλπ).

Το σύστημα επιγραμματικά υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:

• Οργανόγραμμα
• Διαχείριση Δανείων Προσωπικού
• Μισθοδοσία
• Ταμεία
• Φόροι – Κρατήσεις
• Καταστάσεις / Αναφορές
• Στοιχεία Εργαζομένων Υπαλλήλων – Στελεχών
• Προσωπικά Στοιχεία
• Στοιχεία Μόρφωσης – Εκπαίδευσης
• Στοιχεία Θέσης που καλύπτει
• Μισθολογικά Κλιμάκια
• Επιδόματα
• Συλλογικές – Επιχειρησιακές Συμβάσεις
• Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις, Μεταβολές, Αποσπάσεις, Μεταθέσεις, Καταγγελίες Συμβάσεων
• Ειδικές Δραστηριότητες
• Βάρδιες
• Άδειες
• Ασθένειες
• Ποινές

Λειτουργικές Δυνατότητες

Επικοινωνήστε μαζί μας!