Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων | iFORM
782
page-template-default,page,page-id-782,page-child,parent-pageid-234,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

Οι Βάσεις Δεδομένων τηρούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τα οποία, ως περιουσιακά στοιχεία, έχουν ανεκτίμητη αξία καθόσον χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, τον καθορισμό της επιχειρησιακής στρατηγικής τους, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Στην ενότητα των υπηρεσιών διαχείρισης των Βάσεων Δεδομένων εντάσσονται οι ενημερώσεις του λογισμικού, η παραμετροποίηση, η προσθήκη ή τροποποίηση διαδικασιών και λειτουργιών, η αναβάθμιση της ασφάλειας κ.ά..

 

Σημαντικός τομέας υπηρεσιών που σχετίζεται με τις Βάσεις Δεδομένων είναι η εξόρυξη (data mining), η επεξεργασία και συσχέτιση των δεδομένων από μία ή περισσότερες Βάσεις προκειμένου να εξαχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος και η ανομοιογένεια είτε των δεδομένων είτε των ίδιων των Βάσεων.

 

Συνδυαστικά με τα παραπάνω, δεν πρέπει να αγνοηθούν οι περιπτώσεις όπου είναι επιβεβλημένη από τις επιχειρησιακές διαδικασίες η επικοινωνία και η υπό προϋποθέσεις διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών Βάσεων Δεδομένων.

 

Οι τεχνικοί και προγραμματιστές της iFORM διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (big-data) και ειδικά στις διαδικασίες μετάπτωσης (data migration), επιλέγοντας κατά περίπτωση τις αναγκαίες μεθοδολογίες προκειμένου να υλοποιήσουν ακόμα και τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα πληροφορικής – διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση και τεχνικές γνώσεις.