Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής | iFORM
786
page-template-default,page,page-id-786,page-child,parent-pageid-234,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Η Διοίκηση –  Διαχείριση Έργων (Project Management) είναι ο βασικός παράγοντας για την επιτυχή υλοποίησή τους. Ο παράγοντας αυτός αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ανάλογα με την έκταση, την πολυπλοκότητα, τη διάρκεια και τους διαθέσιμους πόρους για την εκτέλεση των έργων.

Η εταιρεία μας διαθέτοντας στελέχη με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση έργων πληροφορικής και συμβούλου, σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής, με μικρότερες ή μεγαλύτερες απαιτήσεις, σχεδιάζει, εποπτεύει και ελέγχει έργα που αναλαμβάνει και υλοποιούνται σε διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα και επιχειρηματικούς κλάδους.

Η εταιρεία μας ακολουθεί την πιο κατάλληλη μεθοδολογία για κάθε περίπτωση και αναγνωρισμένα εργαλεία μέσω των οποίων αποτυπώνεται η εξέλιξη και διασφαλίζεται η ποιότητα (TQM).