Δίκτυα Δεδομένων - Κατασκευή Υποδομών ΙΤ | iFORM
790
page-template-default,page,page-id-790,page-child,parent-pageid-234,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Δίκτυα Δεδομένων – Κατασκευή Υποδομών ΙΤ

Η αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών βασίζεται στην αρτιότητα και το εύρος που καλύπτουν οι υποδομές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι αναβαθμισμένες υποδομές προσδίδουν προστιθέμενη αξία όταν αυτές ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές.

Η iFORM καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού (hardware) και του ενδεδειγμένου λογισμικού (software) με σκοπό τη διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των τεχνολογικών πόρων που περιλαμβάνονται στο σύνολο των υποδομών πληροφορικής.

Στη σημερινή εποχή, στις υποδομές πληροφορικής εντάσσονται πολλαπλές απαιτήσεις, από το δίκτυο δεδομένων, τα συστήματα ασφαλείας, τις τηλεπικοινωνίες έως και τα Data Rooms με τον ανάλογο εξοπλισμό.

Αναβαθμίστε τις Ψηφιακές σας Υποδομές

Σχεδιάζουμε, Υλοποιούμε, Αναβαθμίζουμε & Υποστηρίζουμε κάθε πληροφοριακή υποδομή, όπως: δίκτυα δεδομένων, Data Center και τον εξοπλισμό τους.

Σχεδιάζουμε, Εγκαθιστούμε, και Διαχειριζόμαστε συστήματα ασφαλείας και τηλεπικοινωνιών όπως: IP Κάμερες – Biometrics, Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα (VοIP) κ.ά., εφαρμόζοντας τα ισχύοντα πρωτόκολλα και τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναβάθμισηεπέκταση υφιστάμενων υποδομών ακολουθώντας τις τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής νέων τεχνολογιών στους τομείς του εξοπλισμού και του λογισμικού.