iNSPIRE CRM Έμπνευση στον χώρο της Κατάρτισης
2396
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2396,page-child,parent-pageid-770,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

iNSPIRE (CRM – ERP – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Το ολοκληρωμένο διαδικτυακό και σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε για να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρισης των επιχειρήσεων Εκπαίδευσης – Κατάρτισης. Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης, που είναι το βασικό αντικείμενο δραστηριότητά τους, απαιτούν επίπονη και διαρκή προσπάθεια για να οργανωθούν – υλοποιηθούν αφού απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες με ειδικά συνήθως κριτήρια επιλογής και επιβάλλουν τη τήρηση πολλών και συνδυασμένων στοιχείων.

Η συσχέτιση των οικονομικών δεδομένων των προγραμμάτων ως προς τα έσοδα και τα έξοδα και τους ανθρώπινους πόρους επιτυγχάνεται με την προσαρμοσμένη λειτουργία ενός εξελιγμένου ERP.

κατάρτιση
Επικοινωνήστε μαζί μας!

Με την κορυφαία εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη συστημάτων Διαχείρισης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και των ERP, εμπνευστήκαμε:

Την μοναδική διαδικτυακή λύση που οδηγεί στον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων Εκπαίδευσης – Κατάρτισης

Τον τρόπο συνδυασμού των επιχειρησιακών πόρων και σύνθετων δεδομένων ακολουθώντας απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες

Τις μεθόδους που εξασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση των δεδομένων και των απαιτήσεων της κατάρτισης για να γίνουν οι επιχειρήσεις αποδοτικές και ανταγωνιστικές

Είναι ειδικά προσαρμοσμένο εργαλείο διαχείρισης των δεδομένων Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων το οποίο εφαρμόζει τους κανόνες για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) και λειτουργεί κάτω από τους περιορισμούς του Μητρώου του Άρθρου 11 Ν.3471/2006. Προσφέρει τη δυνατότητα Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια που ορίζονται παραμετρικά από την Επιχείρηση. Στα στοιχεία των Φυσικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων τηρούνται όλα εκείνα που προκύπτουν από τις απαιτήσεις των διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης ανεξάρτητα του φορέα που τα εξαγγέλλει.

Στις Βασικές λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνονται η Δημιουργία Εργασιών – Καμπάνιες, η διαχείριση του Ιστορικού των Επικοινωνιών που παράγεται από ειδικά διαμορφωμένη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (Call Center) και η τήρηση ηλεκτρονικά του Φυσικού Αρχείου των Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων.

Το αποτέλεσμα των Εργασιών συμπληρώνεται με τη Δημιουργία των Αιτήσεων Συμμετοχής ανά Πρόγραμμα και ανάλογα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του. Το σύστημα αυτοματοποιημένα συνδυάζει τα δεδομένα Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων.

Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης – Κατάρτισης με όλα τους τα στοιχεία (Ανεξάρτητα της Κατηγορίας των Προγραμμάτων) ορίζονται παραμετρικά από την ίδια την επιχείρηση και δεν απαιτείται η προσαρμογή από την εταιρεία μας.

Το σύστημα καλύπτει την Οργάνωση των Προγραμμάτων (διαδικασία δημιουργίας τμημάτων & ένταξη καταρτιζομένων), τον Προγραμματισμό (Θεματικά Αντικείμενα, Ωρολόγια Προγράμματα), την Υλοποίηση και την Παρακολούθηση (Απουσιολόγια, Εκπαιδευτές) προσφέροντας την αυτοματοποιημένη παραγωγή των προβλεπόμενων ανά κατηγορία Αναφορών – Εκτυπώσεων.

Το σύστημα διαχειρίζεται πλήρως τα στοιχεία των Εισηγητών – Εκπαιδευτών και των Συμβάσεων ανά Πρόγραμμα που συνάπτουν με τους Φορείς Εκπαίδευσης – Κατάρτισης.

Στα πλέον δυνατά σημεία θα πρέπει να επισημάνουμε τη δυνατότητα Παρακολούθησης ανά Πρόγραμμα των Απαιτήσεων (Συμφωνητικά, Υποβολή Καταστάσεων, Δικαιολογητικών κλπ), των Οικονομικών Στοιχείων (Προϋπολογισμένα – Απολογιστικά Έσοδα & Έξοδα) που συσχετίζονται αυτόματα με τα δεδομένα από την Οικονομική Διαχείριση του ERP.

Τέλος το iNSPIRE παράγει αυτόματα τα αρχεία που υποβάλλονται (μορφή XML κλπ) στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (π.χ. Προσλήψεις – Διακοπές ΕΡΓΑΝΗ) και τις Βεβαιώσεις Επιχειρηματικής Δαπάνης.

Στις λειτουργίες που παρέχονται συμπληρωματικά στα άλλα υποσυστήματα περιλαμβάνονται η Διαχείριση των Προμηθειών – Αγορών (Purchasing), των Πωλήσεων (Τιμολόγηση- Ηλεκτρονικά Παραστατικά) και των Ειδών – Αποθηκών.

Σημαντικές λειτουργικότητες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες έχουν ενσωματωθεί στην Οικονομική Διαχείριση που καλύπτει την τήρηση της Γενικής Λογιστικής (Αυτοματοποιημένες Εγγραφές, Fast Entries), τη Διαχείριση των Χρηματοοικονομικών (Εισπράξεις – Πληρωμές, Ανοιχτά Τιμολόγια – Open Items) και των Παγίων.

Οι διαδικασίες Εξαγωγής του ΦΠΑ, Κλεισίματος Αποτελεσματικών Λογαριασμών, Δημιουργίας του Ισολογισμού, προσφέρονται με παραμετρικό ορισμό από την επιχείρηση ενώ περιλαμβάνεται η εξαγωγή πολλών Στατιστικών Αναφορών & Οικονομικών Καταστάσεων. Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ  για το myDATA.

Επικοινωνήστε μαζί μας!