Πλατφόρμα Λογισμικού - iFORM | iFORM
811
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-811,page-child,parent-pageid-772,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Πλατφόρμα λογισμικού – Τεχνολογικό Περιβάλλον

Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει η i Form για το Δημόσιο Τομέα στηρίζονται στην πλατφόρμα λογισμικού που έχει αναπτύξει με τεχνολογία διαδικτύου PHP και είναι ανεξάρτητη από άλλους προμηθευτές λογισμικού.

Tα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι τα εξής :

 • Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί με το πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο περιβάλλον τεχνολογίας διαδικτύου (web based)
 • Υλοποιεί πλήρως την αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (n–tear) και εξασφαλίζει: την ευελιξία της κατανομής του κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.
 • Η λειτουργία του λογισμικού επιτυγχάνεται σε όλα τα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (Windows, Unix, Linux κλπ)Λειτουργεί με τις πλέον γνωστές βάσεις δεδομένων (RDBMS) όπως: Oracle, MS SQl Server, Sybase, MySQL κλπ.
 • Η λειτουργία των εφαρμογών στο επίπεδο του τελικού χρήστη (client) γίνεται χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί και χωρίς να δημιουργούνται ειδικές απαιτήσεις εγκατάστασης λογισμικού (100% thin client).
 • Eίναι εύκολα προσβάσιμη από το διαδίκτυο μέσω οποιασδήποτε συσκευής (PC, laptop, tablet, Mobile Phone),
 • Διαθέτει ενιαίο χρηστικό και ομοιογενές περιβάλλον διαχείρισης και διαθέτει κοινούς και φιλικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών.

 • Η αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική επιτρέπει μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων του λογισμικού.
 • Προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα για το σύνολο των εφαρμογών μέσω του διαδικτύου (extranet) αλλά και μέσω εσωτερικού δικτύου (intranet)
 • Οι απαιτήσεις του εξοπλισμού που λειτουργεί είναι περιορισμένες και χαμηλού κόστους
 • Είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί άριστα σε περιβάλλον πολλών χρηστών (multi – user environment) δηλ. πάνω από 2.500 χρήστες.
 • Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας (Full Security & Control) με ορισμό Δικαιωμάτων και Εξουσιοδοτήσεων σε επίπεδο χρήστη, λειτουργιών και διαδικασιών.
 • Αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογίες γραμμωτού κώδικα και έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνικών RFID
 • Εκτελεί κατ’ ευθείαν ενημερώσεις σε όλα τα συλλειτουργούντα υποσυστήματα (δηλ. δεν υπάρχουν batch διαδικασίες ή γέφυρες κλπ).
 • Καταγράφει πλήρως τις ενέργειες κάθε χρήστη ενώ έχει δυνατότητα audit trail σε βασικά αρχεία και δεδομένα.

Επιπλέον…

 • Υποστηρίζει έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών σε όλο το εύρος του συστήματος τα οποία διαχειρίζεται πλήρως σύμφωνα με τις Κοινοτικές και Εθνικές σχετικές διατάξεις.
 • Παράγει όλες τις εκτυπωτικές καταστάσεις και τα εκτυπώσιμα παραστατικά σε μορφή pdf που διασφαλίζει πλήρη και ασφαλή διαχείριση (επανεκτύπωση, προσπέλαση – προβολή, αποθήκευση, αποστολή με κάθε τρόπο, παραμένοντας αναλλοίωτα ως προς όλα τους τα στοιχεία και χαρακτηριστικά)
 • Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) και εξασφαλίζει πολύ υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και εφαρμογές.
 • Όλα τα υποσυστήματα είναι 100% παραμετροποιήσιμα.
 • Στα συστήματα έχουν ενσωματωθεί προσχεδιασμένες στατιστικές αναφορές και δυνατότητες Business Intelligence.
 • Απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την εγκατάσταση, την προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε Οργανισμού, την εκπαίδευση των στελεχών-χρηστών και την πλήρη λειτουργία του.
 • Συνοδεύεται από κατάλληλα εργαλεία και έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες για την ταχεία μετάπτωση δεδομένων από άλλα συστήματα.

Mπορεί εύκολα και γρήγορα να επεκταθεί και να προσαρμοσθεί στις ανάγκες κάθε Οργανισμού ή ακόμη να καλύψει νέες εφαρμογές (custom).