Διαδικτυακά Συστήματα & Εφαρμογές ή Λύσεις … Ανάγκης; | iFORM
4420
post-template-default,single,single-post,postid-4420,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
διαδικτυακά συστήματα

Διαδικτυακά Συστήματα & Εφαρμογές ή Λύσεις … Ανάγκης;

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάσθηκαν οι επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί να λειτουργήσουν τον τελευταίο χρόνο ανέδειξε μεταξύ άλλων ένα σημαντικό παράγοντα ο οποίος καθορίζει τη δυνατότητα που διαθέτουν για πραγματική και ακώλυτη λειτουργίας τους από απόσταση.

Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με το τεχνολογικό περιβάλλον και τις υποδομές που κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχει υιοθετήσει προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες. Ούτε όλα τα τεχνολογικά περιβάλλονται ούτε οι υποδομές στον τομέα της πληροφορικής είναι κατάλληλες για να ικανοποιήσουν τις συνθήκες εύρυθμης, ανεμπόδιστης και ασφαλούς  λειτουργίας κάτω από τις συνθήκες που επιβάλλει η αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων / εφαρμογών & υποδομών εκτός του χώρου της επιχείρησης.

Όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα και οι εφαρμογές δεν εξασφαλίζουν διαδικτυακή λειτουργία, δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκτός του ενδοεπιχειρησιακού δικτύου αφού ναι μεν η τεχνολογία που έχουν αναπτυχθεί μπορεί να είναι διαδικτυακή (web enable) ωστόσο ο σχεδιασμός και η δομή τους έχει γίνει με τη λογική παλαιότερων αρχιτεκτονικών (π.χ client server).

Οι αναγκαστικές επιλογές, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, της αξιοποίησης τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Network– VPN) ή ακόμη και ένα Remote Desktop εργαλείο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν ένα πραγματικά σχεδιασμένο και κατάλληλα δομημένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα ή εφαρμογή (web enable). Η οποιαδήποτε συσχέτιση ή σύγκριση μεταξύ τους είναι τεχνικά και αντικειμενικά ανυπόστατη και λανθασμένη.

Είναι γνωστό ότι το VPN είναι ένα δίκτυο που δημιουργεί μια εικονική γέφυρα μεταξύ του χρήστη και ενός διακομιστή. Το δίκτυο είναι ιδιωτικό γιατί για να έχεις πρόσβαση, χρειάζεται να έχεις λογαριασμό με πιστοποιητικά σύνδεσης VPN (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Κατά συνέπεια, συνδέεσαι σε ένα διακομιστή (server) και στη συνέχεια αυτός συνδέεται με το διαδίκτυο. Δηλαδή, υπεισέρχεται η έννοια της διαμεσολάβησης.

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας ένα VPN, εξαρτόμαστε από αυτό τόσο για τις αποδόσεις – επιδόσεις του (ταχύτητα, εύρος κλπ) όσο για την ασφάλεια που προσφέρει (κρυπτογράφηση, ιδιωτικότητα) και την αξιοπιστία του γενικότερα.

Η iFORM έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ολοκληρωμένα πληροφοριακά διαδικτυακά συστήματα και λύσεις, αξιοποιώντας τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας την απόλυτη, αποδοτική, ταχύτατη και ασφαλή λειτουργία μέσω του διαδικτύου. Οι λύσεις μας δεν εξαρτώνται από τους παραπάνω παράγοντες και έχουν δοκιμασθεί για πάνω από δέκα χρόνια σε περιβάλλοντα πολλών χρηστών και ειδικών απαιτήσεων επιδόσεων και ασφάλειας.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.