Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Λύση iLS Plus ALL in ONE για την Εφοδιαστική Αλυσίδα | iFORM
5355
post-template-default,single,single-post,postid-5355,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_right,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Λύση iLS Plus ALL in ONE για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

8η Διεθνής Έκθεση Logistics -Εφοδιαστική Αλυσίδα 2021

Μέχρι σήμερα, για την υποστήριξη των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management), οι επιχειρήσεις αξιοποιούσαν συμβατικές μεθόδους και συστήματα διαχείρισης Αποθεμάτων και Αποθηκευτικών Δομών (Warehouse Management Systems –WMS) ενώ για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των Επιχειρησιακών τους Πόρων χρησιμοποιούσαν εκ παραλλήλου συστήματα ERP.  Για τη δε γενικότερη απαίτηση της επικοινωνίας των συστημάτων αυτών, ακολουθούνταν πρακτικές και μεθοδολογίες οι οποίες ήταν κοστοβόρες και όχι πάντα αποτελεσματικές.

Οι διαφορές μεταξύ των WMS και ERP συστημάτων δεν είναι εύκολα και από όλους αντιληπτές. Ωστόσο, σε πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις, κυριαρχεί η απαίτηση, προκειμένου να ικανοποιήσουν εύκολα και αποτελεσματικά το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, να εγκαταστήσουν ένα εξελιγμένο και προσιτό σύστημα το οποίο την ίδια ακριβώς στιγμή θα αξιοποιείται και ως ένα WMS και ως ERP.

Με βάση τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, η εταιρεία μας ανέπτυξε και παρουσιάζει στην 8η Διεθνή Έκθεση Logistics – Εφοδιαστική Αλυσίδα τη σύγχρονη και εξελιγμένη λύση Integrated Logistics System Plus[iLS Plus ], που συνδυάζει τις λειτουργικές δυνατότητες ενός WMS και ERP και οι οποίες είναι αναγκαίες για κάθε επιχείρηση που ακολουθεί τις επιχειρησιακές διαδικασίες των Logistics ενώ ταυτόχρονα προφέρει λειτουργίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων (EDI) αλλά και διαλειτουργικότητα με συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce, e-shop), δηλαδή All in ONE.

Η αποκλειστικά διαδικτυακή λύση του iLS Plus αποτελεί κορυφαία επιλογή που εγκαθίσταται στην επιχείρηση ή σε κάποιο data center (cloud)  και είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptop, tablet ή mobile) χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού. Αυτό, πέραν των άλλων, του εξασφαλίζει και τη δυνατότητα αξιοποίησης μέσα και έξω από την επιχείρηση από διαφορετικές ομάδες χρηστών (π.χ Pickers, επισκέπτες πελατών – πωλητές, πελάτες, λογιστές, υπεύθυνοι καταστημάτων κλπ).

Στο περίπτερό μας στην 8η Διεθνής Έκθεση Logistics – Εφοδιαστική Αλυσίδα περιμένουμε κάθε ενδιαφερόμενο για να παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη λύση Integrated Logistics System Plus [iLS Plus ] και να συζητήσουμε για το πως θα μπορούσε αυτή να καλύψει τις γενικές ή τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής του, τονίζοντας ότι η εταιρεία μας μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά να καλύψει και τις  επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις στα μέτρα τους (Custom-madeSolutions).

Τέλος, η εταιρεία μας, ως κατασκευαστής του λογισμικού που δεν εξαρτάται από τις δυνατότητες εργαλείων ανάπτυξης, επομένως και από τρίτους κατασκευαστές (δεν απαιτούνται royalties) έχει υιοθετήσει νέα φιλοσοφία τόσο στην πολιτική των πωλήσεων όσο και στην υποστήριξη των πελατών – εγκαταστάσεων που παρέχεται σε πραγματικό χρόνο (real time).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.